Al sinds mijn vroegste jeugd speelt creativiteit een belangrijke rol.
Na verschillende opleidingen en cursussen ben ik helemaal in de
ban van de klei geraakt!

Voor mij een perfect materiaal om mezelf te kunnen uiten. Het werken
met een puur materiaal waaraan ik vorm kan geven ligt mij goed.

Ronde vormen hebben mijn voorkeur, voornamelijk met "de vrouw"
als thema. Dit in de ruimste zin van het woord. De vrouw is op velerlei
gebied een geweldige inspiratiebron voor mij.

De eigenschappen van vrouwen,
hun mogelijkheden en onmogelijkheden maar ook hun stemmingen,
vormen en houdingen probeer ik in mijn werk te laten zien.